Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika na temelju Statuta i Zakona o radu razmatra prijedloge za pokretanje stegovne odgovornosti zaposlenika, prikuplja i razmatra potrebnu dokumentaciju kao i dokaze koji uključuju davanje usmenog ili pisanog iskaza te predlažu dekanu izricanje stegovne mjere ili donosi odluku o obustavi postupka. Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika dužno je izvijestiti pismeno osobu protiv koje je pokrenuta stegovna odgovornost o pokrenutom postupku i o odluci Povjerenstva. E-mail: povjerenstvo.stegovna.zaposlenici@vef.unizg.hr

Članovi

  • prof. dr. sc. Tugomir Karadjole, predsjednik
  • prof. dr. sc. Damjan Gračner
  • prof. dr. sc. Željko Pavičić
  • izv. prof. dr. sc. Iva Getz
  • izv. prof. dr. sc. Vladimir Stevanović
  • izv. prof. dr. sc. Hrvoje Valpotić
  • doc. dr. sc. Selim Pašić

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika Veterinarskog fakulteta

Skip to content